A Tipi Yatırım Fonu Nedir?

A Tipi Yatırım Fonu Nedir?

a-tipi-yatirim-fonu-1280x720

A tipi yatırım fonunun tanımı Türk şirketlerine ait hisselere devamlı yatırım yapan fon olarak yapılır. A tipi yatırım fonu için portföy değerinin minimum %25’lik kısmının kullanılması gerekir. Portföy dağılımını ağırlıklı olarak hisse senetleri oluşturur. Bu sebeple kar oranı fazla olabileceği gibi risk faktörlerini de içeren yatırım fonudur.

A Tipi Yatırım Fonu Türleri

A tipi yatırım fonunun çeşitleri portföy oluşumuna göre farklılaşır.

  • Hisse Fonu: %51’lik kısmı hisse senedinden oluşur. Fon türleri arasında en risklisidir. Borsa hareketlerine bağlı olarak yükselme veya düşüşler meydana gelir. Kazanma şansı yüksek olduğu gibi kaybetme faktörü de bulunur.
  • Değişken Fon: Yatırım araçlarını kullanmada herhangi bir sınır gözetilmez. A ve B tipi olmak üzere 2’ye ayrılır. Değişken A tipi yatırım fonu olabilmesi için portföyün asgari 1/4’ünde hisse senedi bulunması gerekir.
  • Karma Fon: Hisse senedi, maden, menkul kıymet ve döviz gibi yatırım araçlarının kullanıldığı fondur. Yatırım aracının portföyün en az 1/5’ini oluşturması lazımdır.
  • Sektör Fon: Portföyün asgari %51 kadarının herhangi bir sektörde faaliyet yapan şirket hissesinden bulundurması gerekir.

A Tipi Yatırım Fonuna Katılım Nasıl Olur?

A tipi yatırım fonuna katılmak için hisse senedi alım satımına benzer bir yol izlenir. Katılımcı, katılma payı karşılığında fon sahibi olabilir. Katılma payına sahip olmak için fon portföyüne ortak olunduğunu kanıtlayan bir belge olması gerekir. Belirlenen katılma payı tutarıyla fon satın alınır. Katılma payının belirlenmesi ise portföydeki değere göre hesaplanır. Fonun total değeri katılımcıların sayısına bölündükten sonra kişi başına düşen katılma payı hesaplanmış olur.

A Tipi ve B Tipi Fonun Farkı Nedir?

A ve B tipi fon arasındaki fark temelde 2 tanedir.

  • A tipi fon olabilmesi için asgari %25’in sürekli olarak Türkiye’deki ortaklıkların hisse senetlerine yatırılması gerekir. B tipi yatırım fonları için bu şekilde bir kısıtlama söz konusu değildir.
  • A tipi yatırım fonu vergi açısından avantajlıyken B tipinde böyle bir durum yoktur.
Forex
Eylül 7, 2020 tarafından Yatırımcı
733

Yorum Yap