Fiziki Teslimat Nedir? Dünyada Ve VİOP’da Uygulama Nasıl Oluyor?

Fiziki Teslimat Nedir? Dünyada Ve VİOP’da Uygulama Nasıl Oluyor?

Double exposure of businessman using the tablet with cityscape and financial graph on blurred building background, Business Trading concept

Fiziki teslimat borsada kullanılan bir uzlaşma şeklidir.  Fiziki teslimatta alıcı vade süresinin sonuna kadar belirli pozisyonu kapatamadığı takdirde, söz konusu malı satıcıya teslim etmek durumunda kalır. Fiziki teslimat satıcıya olduğu gibi alıcıya da yapılabilir. Belli şartlara bağlı olarak yapılan bu teslim işlemi fiziki teslimat olarak tanımlanmaktadır.

Fiziki teslimat işlemi dünyadaki tüm borsalarda kullanılan bir işlem olmakla beraber hepsinde aynı şekilde uygulanmaz. VİOP borsasında fiziki teslimat yerine farklı uzlaşma türü kullanılmaktadır.

Fiziki Teslimat Dışında Uzlaşma Şekli Var Mıdır?

Fiziki teslimat dışında borsada kullanılan diğer bir uzlaşma şekli nakdi uzlaşmadır. Nakdi uzlaşmada açık kalan pozisyonun yarattığı kar ya da zarar nakit olarak yatırımcının hesabına yatırılır. Bu uzlaşma şeklinde mal teslimi söz konusu olmaz. Vade sonunda ortaya çıkan fark nakit olarak kapatılır.

Borsada kullanılan bu iki uzlaşma şekli arasındaki temel fark, fiziki teslimatta mal teslimi söz konusu iken nakdi uzlaşmada fark vade sonunda ters işlem yapılarak nakit şeklinde kapatılır. Bununla beraber fiziki teslimat uzlaşmasının belli şartlara tabi olduğu bilinmelidir.

Uzlaşma Türü Hangi Durumlara Yönelik Olarak Ortaya Çıkar?

Uzlaşma türlerinin kullanımında borsada yapılan faaliyetler de etkili ve belirleyici bir noktada durmaktadır. Borsada gerçekeleştirilen anlaşma ya da faaliyet türüne göre yzlaşma şekli de değişiklik göstermektedir.

Pay vadeli işlem ya da pay opsiyon işlemlerinde uzlaşma olarak fiziki teslimat kullanılırken, endeks vadeli işlem ya da pay endeks opsiyon anlaşmalarında nakdi uzlaşma kullanılır.

Fiziki Teslimat Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Fiziki teslimat ya da nakdi uzlaşmanın ortaya çıkması için borsada vade süresü dolduğu takdirde söz konusu pozisyonun kapatılamamış olması gerekir. Fark oluştuğu takdirde uzlaşma gerekli olacaktır.

Uzlaşma için gerekli fark vadeli işlemlerde oluşabileceği gibi opsiyon işlemlerinde de oluşabilir. Pozisyon farkına dayalı olarak uzlaşma gerçekleşmektedir.

VİOP’da Hangi Uzlaşma Şekli Kullanılmaktadır?

VİOP dünyada yaygın olarak kullanılan özel borsalardan biri olmakla beraber, sadece nakdi uzlaşmanın kullanıldığı nadir alanlardan da biridir. Birçok borsada fiziki teslimat ile uzlaşma mümkünken VİOP piyasasında yalnızca nakdi uzlaşma yöntemi kullanılmaktadır.

Forex
Ağustos 20, 2020 tarafından Yatırımcı
933

Yorum Yap