Borsada Bağımsız Dış Denetim Nedir?

Borsada Bağımsız Dış Denetim Nedir?

Borsada Bağımsız Dış Denetim

Borsada bağımsız dış denetim tanımı piyasada yer alan kurumların finans tablolarının ve işleyiş biçiminin incelenmesi olarak yapılır. Borsada bağımsız dış denetim demek kurul kararlarına ve ilkelerine uygunluğun belgeler üzerinden kontrol edilmesidir. Bağımsız dış denetimle amaçlanan işletmelerin mali durumlarıyla alakalı doğru bilgilerin verilip verilmediğinin raporlanmasıdır. Şeffaf bilgilere ulaşılabilmesi için bağımsız denetim günümüzde gerekli hale gelmiştir. Bağımsız denetime dair yeterli kanıt elde edebilmek için farklı denetim teknikleri kullanılır.

Borsada Bağımsız Dış Denetim Neden Var?

Borsada bağımsız dış denetimin olma sebebi hisse sahiplerinin ve yatırımcıların finans dünyasıyla ilgili güvenli bilgiye erişimini sağlamaktır. Temelde veri akışının doğru sağlanıp sağlanmadığının kontrolü amaçlanır. Kişilerin yanlış bilgi vermesi ve alması engellenmiş olur.

Borsada Bağımsız Dış Denetim Yararları Nelerdir?

Borsada bağımsız dış denetimin faydaları şu şekilde sıralanır:

 • Mali tabloların doğruyu yansıtıp yansıtmadığı kontrol edilir.
 • Bilgi akışının gerçekçi bir şekilde oluşturulmasını sağlar.
 • Yapılan ortaklıklarla ilgili karşılıklı haklar korunmuş olur.
 • Gelecekle ilgili doğru kararlar verilmesini sağlar.
 • Hile veya mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanır.

Kimlerin Bağımsız Denetime İhtiyacı Var?

Bağımsız denetime ihtiyacı olanlar şu şekildedir:

 • Kamu kuruluşları ve ortaklıklar,
 • Halka açık veya açık olmayan sermaye firmaları,
 • Tespit edilen şartları taşıyan diğer şirketler.

Borsada bağımsız dış denetim yapılarak şu kategorilere doğru bilgi akışı sağlanır:

 • SPK ve BDDK gibi kamu kuruluşları,
 • Kredi sağlayanlar,
 • Yatırım yapanlar,
 • Hisse sahibi olanlar,
 • Çalışanlar,
 • Şirket yönetenler.

Borsada Bağımsız Dış Denetim Nasıl Gerçekleştirilir?

Borsada bağımsız dış denetimin gerçekleştirme bağımsız denetim yönetmeliğine göre yapılır.  Yapılan bütün incelemelerin sonucunda ortaya bağımsız denetim raporu çıkar. Birtakım bağımsız denetim teknikleri kullanılarak borsada bağımsız dış denetim gerçekleştirilir.

 • Fiziki İnceleme: İşletmenin yürüttüğü faaliyetler, maaşlı çalışanlar ve stoklar incelenir.
 • Doğrulama: Elde edilen bilgilerin üçüncü kişiler aracılığıyla doğruluğu kontrol edilir.
 • Evrak İnceleme: Dijital ortamda veya herhangi bir yerde bulunan evraklar incelemeye alınır.
 • Bilgi Toplama ve Soruşturma: Kurumun içinden veya dışından bilgi toplanmasıdır.
 • Analitik İnceleme: Analitik inceleme yöntemlerini kullanarak yapılan oran analizi veya karşılaştırma gibi işlemleri kapsar.
Haberiniz Olsun
Eylül 23, 2020 tarafından Yatırımcı
853

Yorum Yap