Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir?

Banka Bonosu Nedir

Banka bonosu, yatırımcıların belirli bir faiz oranıyla (sabit ya da değişken) bir süre içerisinde bankalardan finansman sağladığı anlamına gelen bir belgedir. Bonoların vadesi 2 ay ile 12 ay arasındadır. Yani belirlenen bu zaman zarfları dışında kalan süreler bono vadesi olarak uygulanamaz. Bonolar banka tarafından çıkarıldığı gibi kurumsal firmalar ya da devlet tarafından da çıkartılabilir. Bonoların bu özellikleri ele alındığında hisse senetleri ile arasında bir benzerlik gözlenmesi durumu söz konusu olabilir. Bonoların vadeleri dolduğunda söz konusu paranın bonoyu sağlayan kurumda olduğu zaman zarfına dair belirlenen faiz oranıyla hesaplanan faiz ile birlikte bono tutarları yatırımcıya ödenir. Yani bono ile birlikte yatırımcılar faizden kazanır.

Bono Sunmak İçin Gerekli Şartlar

Bonoların yasal anlamda kabul edilir sayılabilmesi için bazı koşullara dikkat ederek bono hazırlanması gerekir. Bu koşullar dikkate alınmadığında ve bono bu şekilde hazırlandığında yerine getirilemeyen şartlardan kaynaklı olarak bonolar yasal olarak geçerli kabul edilmemektedir. Bonolar için gerekli olan koşullar ise aşağıdaki girilir:

  • Ödenecek tutara yer vermek.
  • Bononun düzenlendiği güne yer vermek.
  • Bononun düzenlendiği yer hakkında bilgi vermek.
  • Ödenecek olan yeri belirtmek.
  • Bono kelimesini kullanmak.
  • Alacaklı kişiye dair olan bilgileri belirtmek.
  • Bononun vadesini belirtmiş olmak.
  • Bonoyu düzenleyen kurumun yetkililerinin imzasının bulunması.

Bono Çeşitleri

Bonolar tür bakımından belirlenirken hangi kurum tarafından basıldığı ve ne amaçla basıldığı gibi sebepler ele alınır ve bono türü buna göre belirlenir. Örnek olarak Hazine Bonosu, devletin sunduğu ve hazine tarafından çıkartılan bono seçeneğidir. Bu bono türünün vadesi bir yıldan daha uzun olamaz. TL ya da döviz şeklinde çıkartılabilir.

Banka Bonosu ise Kalkınma ya da yatırım bankaları tarafından çıkartılmaktadır. Bu bonolar borçlu sıfatı ile basılmaktadır. Vadesi 2 ay ile 1 yıl arasındadır. Sermaye piyasası kurulu bu bonoları kayıt altına alır.

Finansman Bonosu da genellikle bankalar ve büyük basılır. Bu bono ile birlikte firmalar ya da bankalar daha çok kısa vadeli finansman gereksinimlerini elde etme amacı güder. Vadesi ise en fazla 9 ay olmaktadır.

Forex
Eylül 7, 2020 tarafından Yatırımcı
692

Yorum Yap